Interiérový dizajnér vs. interiérový dekoratér

Ak ste sa pokúsili niekedy nájsť vhodného interiérového dizajnéra, ktorý by spĺňal všetky Vaše predstavy, určite si môžno pamätáte, že to vôbec nebolo jednoduché. Aj napriek tomu, že ponuka interiérových dizajnérov je široká, každý klient predsa len preferuje niečo iné. Každý dizajnér interiérov je svojim spôsobom odlišný.

Ďalšou zaujímavosťou je, že stále častejšie sa objavujú nové pojmy v rámci interiérov a okrem pojmu interiérový dizajnér sa stretávame stále častejšie aj s pojmom interiérový dekoratér. A práve rozdielom medzi interiérovým dizajnérom a dekoratérom sa budeme venovať trošku viacej v tomto článku.

Tieto dve povolania sú si veľmi podobné. Niekoľko kľúčových rozdielov však medzi nimi je a najmä tie môžu rozhodnúť o tom, či si zvolíte interiérového dizajnéra alebo dekoratéra pre Váš projekt.

Čo robí návrhár interiérov alebo inak interiérový dizajnér?

Vzdelanie je jednou z oblastí, kde môžeme nájsť rozdiel. Interiérový návrhár napríklad na Slovensku musí pre to, aby získal akademický titul v rámci tohoto odboru študovať na univerzite, pričom napr. na Technickej univerzite vo Zvolene toto štúdium trvá celkovo až 6 rokov. Úspešným ukončením štúdia získa absolvent akademický titul Mgr. art. V niektorých štátoch zase interiérový dizajnér musí byť registrovaný v rôznych organizáciách preto, aby toto povolanie mohol vykonávať.

Interiérový dizajnér vs. interiérový dekoratér | LL design
LL desing – dispozičné riešenie

Medzi špeciálne zručnosti v interiérovom dizajne patrí najmä zameriavanie sa na priestor interiéru. Tento proces zahŕňa vykonanie hĺbkovej analýzy toho, ako sa daný priestor napr. funkčne využíva v súčasnosti a ako jednotlivé funkčné zmeny a dizajn interiéru ovplyvnia daný priestor po redizajne. Tento proces si vyžiada v drvivej väčšine zmenu dispozičného riešenia s cieľom dosiahnuť lepšiu funkčnosť interiéru.

Interiérový dizajnér vs. interiérový dekoratér | LL design

Kedy si vybrať interiérového dizajnéra? Ideálne je jeho služby využiť, keď chcete kompletne riešiť interiér a to nie len z vizuálnej stránky, ale i funkčnej tak, aby celý interiér objektu bol funkčne a esteticky zladený. Taktiež Vám môže pomôcť aj napríklad pri výbere kvalitných dodávateľov, či už pri samotnej realizácii prerábky.

Čo robí interiérový dekoratér?

Keďže dekorácie interiérov sa vo všeobecnosti zameriavajú len na dekoratívne detaily, je menej potrebné pre túto profesiu akademické (odborné) vzdelanie. Väčšina interiérových dekoratérov by však mala mať minimálne nejaký typ vzdelávacieho programu, na ktorom sa naučí základné princípy interiérového dizajnu.

Interiérové dekorácie sú v prevažnej miere len o estetike daného priestoru. Môžu zvládnuť úlohy, akými sú napríklad výber farebných variantov, či napr. zakúpenie dizajnových prvkov do interiéru. Môžu Vám pomôcť oživiť už existujúci interiér, ktorý nechcete už dispozične meniť.

Interiérový dizajnér vs. interiérový dekoratér | LL design

Interiérového dekoratéra je vhodné si vybrať vtedy ak potrebujete „ďalší pár očí“, ktorý by Vám pomohol oživiť Váš interiér, alebo ak proste len nemáte čas na zariadenie svojho interiéru a radi by ste túto činnosť zverili niekomu, kto sa tým zaoberá.

Koho by ste si mali vybrať?

A nakoniec, koho si vlastne vybrať? Asi bude záležať najmä od veľkosti zmien, ktoré chcete v rámci svojho interiéru realizovať resp. osobnej preferencie. V prípade ak sa rozhodnete do komplexnej rekonštrukcie interiéru so zmenami dispozičného riešenie, či funkčných zmien interiérov, určite odporúčam, aby si vybrali interiérového dizajnéra, ktorý Váš projekt dotiahne komplexne do podoby, akú si želáte.

Majte však na pamäti, že každý dizajnér či dekoratér je iný. Toto nie je len všeobecné konštatovanie. Mali by ste si každého jedného dizajnéra, či dekoratéra poriadne preveriť. Zistiť aké služby od neho môžete očakávať. Aké má referencie, či kvalitu práce, atď.

Dúfam, že nakoniec sa rozhodnete správne a Váš nový projekt interiéru bude spĺňať všetky Vaše očakávania.

Ľudmila Lešánek