Jedáleň Slavia Production Systems (10/21)

Požiadavkou spoločnosti bolo navrhnúť ďalšie priestory firmy, ktorými boli jedáleň a výdajne miesto pre priestory jedálne (do čoho spadali aj umyvárky a sklady celého interiéru). Návrh priestorov musel podliehať podmienkam slúžiacim nielen pre zamestnancov podniku, ale taktiež aj na prezenčné účely a to pre návštevy a zákazníkov firmy.

Pri návrhu bolo potrebné upresniť si všetky dôležité informácie a princípy na plnohodnotnú funkčnosť prevádzky, tak aby celý priestor spĺňal všetky stanovené normy.

Celý vizuál jedálne sa ponechal v prvkoch a líniách ako už boli navrhnuté predchádzajúce priestory podniku, aby firma pôsobila kompaktne ako jeden celok. Či už sivé odtiene na podlahe, alebo modré stĺpy a taktiež horizontálne pásy, ktoré sú prenesené z loga.

Do návrhu bol taktiež aplikovaný korporátny dizajn spoločnosti.

Vizualizácie projektu

Stav pred a po realizácii

Komerčný dizajn - Realizácia Jedáleň Slavia Production Systems - LL design
Pozrite si tiež

Podobné projekty