Zasadačky Slavia Production Systems (07/19)

Hlavnou požiadavkou pre spracovanie návrhu interiéru zasadačiek v strojárskej spoločnosti bolo vytvorenie dvoch zasadačiek z jednej väčšej miestnosti. Zasadačky museli spĺňať všetky štandardy kladené nie len na interné mítingy v spoločnosti, ale samozrejme ich využitie plánuje spoločnosť aj na stretnutia so svojimi obchodnými partnermi. Do návrhu bol premietnutý korporátny dizajn spoločnosti napríklad v podobe koberca, ktorý je navrhnutý vo farbách spoločnosti alebo sklenené dvere, do ktorých bolo zakomponované logo.

Zaujímavosťou je aj LED podsvetlenie stolov v stredovej časti, ktoré slúži na osvetlenie pracovnej časti stola v čase, keď sa zatiahnú žalúzie.

Vizualizácie projektu

Realizácia

Pozrite si tiež

Podobné projekty