Interiérový dizajn – čo to vlastne je?

Čo je to vlastne interiérový dizajn? Na túto otázku sa Vám budem snažiť odpovedať v tomto článku, v ktorom Vám priblížim interiérový dizajn trošku bližšie.

Návrh interiéru je určitým typom umenia, ktoré v sebe zahŕňa prvky kreativity a praktickosti. Skutočne dobre navrhnutý interiér nie je len o kráse, ale tiež musí byť pohodlný, bezpečný, ale najmä spĺňať praktický účel konkrétnej miestnosti v rámci interiéru. Návrhár interiérov musí dodržať prísne bezpečnostné štandardy a zároveň vytvoriť dizajn interiéru tak, aby spĺňal potreby a očakávania konkrétnych klientov.

Praktické využitie dizajnu je už štandardom

Návrh interiéru väčšinou pochádza z rôznych typov umeleckých / dizajnových štýlov so zohľadnením súčasných trendov, či historických precedensov. Dizajnér by mal mať dokonalú znalosť nie len z histórie dizajnu interiérov, ale predovšetkým musí mať znalosti o praktickom využití dizajnu. Tým mám na mysli to, že dizajnér musí mať znalosť napr. o stavebných materiáloch so zohľadnením aj bezpečnostných štandardov. Musí napríklad poznať jednotlivé textílie, ktoré používa v interiéroch a podobne.

Interiérový dizajn - čo to vlastne je? | LL design
LL design – interiérový dizajn – obývacia izba

Čo robí dizajnér interiéru?

Interiérový dizajnér spolupracuje s klientmi, s ktorými sa spoločne snaží nájsť víziu pre finálnu podobu svojho vysnívaného interiéru. Dizajnér musí zvážiť napríklad aj environmentálne faktory, históriu daného objektu, očakávania majiteľa nehnuteľnosti a štandardy a pravidlá v rámci dvoj či trojdimenzionálneho dizajnu.

Návrhár interiérov sa zameriava na estetickú krásu miestnosti ako jedného celku, ale samozrejme musí myslieť aj na komplexnosť celej nehnuteľnosti. Experimentujú s rôznymi farbami, vzormi, či kusmi nábytku, kým sa im nepodarí nájsť to správne riešenie. Nikdy netreba zabúdať, že každý klient je iný, a preto aj dizajnér interiérov by mal pristupovať ku každému klientovi individuálne s cieľom uspokojiť jeho požiadavky.

Aké hlavné oblasti musí riešiť interiérový dizajnér?

Málo kto si uvedomuje, že práce profesionálneho interiérového dizajnéra nesúvisí len so samotnou vizualizáciou priestoru, ale napríklad aj ja osobne sa stretávam v rámci jednotlivých projektov najmä s týmito procesmi:

Komunikácia s klientom – niektorí klienti sa aktívne zapájajú do konečnej podoby interiéru, a preto dizajnér musí byť nie len pripravený odpovedať na všetky otázky, ale musí aj aktívne počúvať svojho klienta s cieľom uspokojiť jeho potreby a osobné preferencie.

Rozpočet klienta – niektorí klienti majú nastavený rozpočet pre realizáciu interiéru, a preto by interiérový dizajnér mal zvážiť pri samotnom riešení konkrétneho interiéru aj jeho finančnú náročnosť a prípadne priebežne jednotlivé prvky interiéru konzultoval s klientom.

Práca s dodávateľmi a architektmi – počas mojej práce som sa nie raz stretla so situáciou, kedy bolo potrebné odkonzultovať prípadné zmeny napr. s architektom či statikom pri zmene dispozičného riešenia interiéru. Pri zapracovávaní návrhu kachlí na mieru do interiéru som napríklad musela riešiť samotnú vizualizáciu a funkčnosť so samotným výrobcom kachlí.

Predloženie návrhov interiérov klientom na schválenie – počas mojej kariéry som nikdy žiadny projekt interiérového dizajnu neukončila bez súhlasu klienta. Spokojný klient pre mňa osobne je to najpodstatnejšie z celého projektu a keď je klient spokojný je to pre mňa tá najlepšia odmena.

Držať krok s aktuálnym trendom – držať krok s aktuálnym trendom je veľmi náročné. Každú chvíľu na trh prichádzajú nové riešenia a trendy v oblasti bývania. Každý rok vychádzajú nové palety farieb, ktoré majú byť TOP pre daný rok. Výrobcovia prichádzajú s novými materiálmi atď. Sledovanie všetkých trendov je veľmi náročné ale pre interiérového dizajnéra nevyhnutné.

Snáď som Vám v tomto článku trošku viac priblížila prácu interiérového dizajnéra a tie základné oblasti a procesy, ktoré sa skrývajú pod krásnymi vizualizáciami interiérov.

Ľudmila Lešánek